Erfbelasting & Schenkbelasting 2010

Notariskantoor Wijts-van Nimwegen in Haarlem - wijtsvannimwegen.nl - Home

Per 1 januari 2010 treedt de gewijzigde Successiewet in werking.
Een aantal dingen vallen op:

In het volgende overzicht vind je de gewijzigde tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting en schenkbelasting 2010.

Nieuwe tarieven erfbelasting en schenkbelasting 2010

Categorie Tarieven over de eerste €118.000 Tarieven over het resterende bedrag
partners en kinderen 10% 20%
kleinkinderen & achterkleinkinderen 18% 36%
derden (overige gevallen) 30% 40%

Vrijstelling erfbelasting

Categorie Vrijstelling erfbelasting
partners €600.000
kinderen & kleinkinderen € 19.000
zieke en gehandicapte kinderen € 57.000
ouders € 45.000
derden (overige gevallen) € 2.000

Vrijstelling schenkbelasting

Categorie Vrijstelling schenkbelasting
kinderen € 5.000, jaarlijks
kinderen (18 tm 35 jaar) € 24.000, éénmalig (met aangifte schenkbelasting!)
derden (overige gevallen) € 2.000, jaarlijks

Partners en erf- en schenkbelasting 2010

Onder partners wordt verstaan:
a) gehuwden en geregistreerd partners. Echtgenoten die (officieel) zijn gescheiden van tafel en bed worden als ongehuwd beschouwd;
b) samenwoners die niet gehuwd of geregistreerd zijn, indien aan de volgende eisen wordt voldaan:

  1. meerderjarigheid (beide);
  2. een gezamenlijke huishouding op het zelfde woonadres, ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);
  3. notariële akte (samenlevingsovereenkomst) waarbij een wederzijdse zorgverplichting is aangegaan (vanaf 1 januari 2012 verplicht!)
    OF je hebt al langer dan 5 jaar samengewoond;
  4. géén bloedverwantschap in rechte lijn, uitgezonderd het geval waarin het kind mantelzorger is;
  5. géén meerrelaties.

Klik op de link voor meer informatie over samenwonen of trouwen, of meer specifiek het samenlevingscontract.

Erven & schenken en notaris Wijts-van Nimwegen

Heb je meer informatie nodig? Laat je adviseren door Notaris Wijts-van Nimwegen in Haarlem, 023 - 5 32 71 50.
Wij hebben een ruime ervaring met erven en schenken en alle andere aspecten van familierecht.